Renuka Nieuws

Nieuwsbrieven

Blokkade opgeheven

Alles verloopt weer normaal bij de grens van India/Nepal. Goederen komen weer regelmatig aan in Nepal. Tekorten zijn er niet meer. Jammer is wel dat de schaarste-prijzen voor een deel gehandhaafd blijven. Lastig voor veel Nepalezen, want de meesten van hen hebben geen vast inkomen.

Blokkade door India spoedig opgeheven?

In Nieuwsbrief 39 maakten wij melding van de blokkade door India naar Nepal. Verontrustende ontwikkelingen. Dit duurt al 3 maanden. Er ontstaan tekorten, zoals suiker, zout, medicijnen. Enkele ziekenhuizen hebben hun deur al moeten sluiten omdat er geen medicijnen beschikbaar zijn. Te kort aan diesel en benzine draagt bij aan weinigvragen in tweede kamer transport mogelijkheden in Nepal. Zondag 13 december j.l. lijkt er een opening te komen. 

Er worden gesprekken gevoerd met Nepali Congres (politieke partij), etnische minderheids groepering Madhesi en de overheid. Van groot belang dat er een einde komt aan de blokkade, zodat begonnen kan worden met de wederopbouw in Nepal.Als SRN hebben wij geprobeerd aandacht te vragen voor dit probleem en hebben brieven verstuurd naar de Minister Koenders van Buitenlandse Zaken, Europarlementariers, De SP en naar Hare Majesteit Koningin Maxima, in verband met haar goede connecties met UN in New York. Vragen in de Tweede Kamer zijn gesteld.

Mocht u deze mensen nog een beetje verder op weg willen helpen. Donaties zijn nog steeds welkom en 100% van het geld wordt besteed aan hulpverlening aan diegene die het het harste nodig hebben.

Namaste namens alle inwoners van Dwainkot/Dubar!


Update over de schooltjes

De schooltjes draaien goed, de leidsters pakken het Montessori onderwijs goed op. In Satrasaya zijn dit jaar 22 kinderen, in Yanchok 14. Hier blijkt nog steeds dat de lokale moeders moeite hebben met het Montessori systeem. Zij willen graag zien dat de kinderen van 4 jaar na een paar maanden kunnen schrijven en rekenen. Door middel van training van de moeders proberen we hier verandering in te brengen. Het bestuur van de schooltjes draait nog steeds niet helemaal optimaal. De zittingsperiode van het huidige bestuur is verstreken. Het nieuwe bestuur zal hopelijk wat daadkrachtiger zijn in handelen en doen. Bij mijn bezoek in september zal ik hier veel aandacht aan besteden.

Bijzondere expositie om geld in te zamelen

Stichting Renuka Nepal organiseerde een bijzondere expositie om geld in te zamelen. Rineke exposeerde samen met het werk van haar overleden broer.
'Een aparte ervaring om samen met je broer, die hier niet meer is, te exposeren. Onze stijl is zo heel verschillend'. Mijn broer Kees zei bij leven: “wat jij maakt dat kan ik niet”…. Nee, maar het omgekeerde geldt ook!

De uitgestalde keramiek van Kees Omes en objecten van Rineke , staan er fraai bij op zaterdag 6 en zondag 7 oktober, wederom in het Cultureel Centrum in Petten. Het inrichten was al een feest op zich. De wens van zoon Cees Jr. uitgesproken in de begeleidende brief bij de uitnodiging, is uitgekomen. Bijna alles heeft nog een bestemming gekregen, tot in Duitsland. Een mooi eerbetoon aan Draaier Kees! Beide dagen zijn goed bezocht en heel gezellig.

Indrukwekkende lezing over waterproject

Er hangt een gezellige Aziatisch sfeertje in het Cultureel Centrum op de middag van 29 september. De 50 stoelen zijn bijna allemaal bezet, als voorzitter Arnold de middag opent en de mensen welkom heet. Van verschillende windstreken zijn mensen naar de lezing gekomen, zelfs speciaal vanuit Duitsland.

Water stroomt uit irrigatieleiding

Rineke houdt een indrukwekkend verhaal met alle ups en downs. Alle onderdelen komen aanbod, het “omleggen” van de waterval, het maken van de damwand, de innametank, het aan elkaar zetten van de pijplijn, de grote reservoirtank. Fraaie kleurrijke beelden van alle lokale werkende mensen op de cementstortdagen van de grote reservoirtank.

In de pauze zijn er zelfgemaakte Aziatische drankjes. De twee kramen met Nepalese voorwerpjes en kettingen vallen in de smaak bij de aanwezigen en worden ook gekocht. Stichting Renuka houdt voor de eerste keer een verloting. Uiteindelijk brengt de verkoop van sieraden, loten en consumpties € 501,00 op.

Om half zeven komt de laatste foto op het doek en zijn de bezoekers allemaal onder de indruk van het grote waterproject dat is gerealiseerd in Yanchok.


Stichting Benevolente sponsort met prachtig bedrag het waterproject

Een van onze donateurs, Hans van der Geest, heeft bij de Stichting Benevolente een warm betoog gehouden voor ons Waterproject in Yanchok. En met succes, want Mirjam Rietveld, de vrouw waar Hans mee heeft gesproken, heeft inmiddels namens Stichting Benevolente maar liefst € 3.000,-- overgemaakt! Deze stichting steunt kleinschalige projecten in het buitenland o.a. in Indonesie. Heel erg blij zijn wij met deze donatie, we hebben namelijk nog een lening af te lossen voor het geldbedrag wat we vorig jaar niet ingezameld kregen. Dit helpt daarbij enorm.

Kaartenactie Kinderopvang Haarlem

Eind 2011 is door Kinderopvang Haarlem een kaartenactie gestart waarbij de kinderen van heel veel groepen een eigen kunstwerk hebben gemaakt waarvan setjes wenskaarten zijn gedrukt. De kinderen hebben deze verkocht binnen de familie- en kennissenkring met als prachtig eindresultaat een opbrengst van €1.692,90 voor het irrigatie- en drinkwaterproject  Fantastisch! In deze nieuwsbrief is meer te lezen.

Update - uitvoering dinkwater-irrigatieproject

oversteek watervalletje

Eind oktober start de aanleg van het project. Volgens Hindoeïstisch gebruik zal eerst door een Brahma-priester “astrologisch” gekeken worden welke dag geschikt is om te beginnen, om goden gunstig te stemmen, ook voor de toekomst. Het leren verantwoordelijk voelen proberen wij onder andere te bereiken door vanaf het begin de “geld”-sleutel te hanteren: 70% voor SRN en 30% voor de lokale bevolking. Zij “betalen” door het doen van werkzaamheden tijdens de uitvoering. De bevolking respecteert deze werkwijze. De lokale mensen zijn zich ervan bewust dat de situatie voor hen positief zal veranderen na de aanleg van dit project.

Inmiddels is er rond 15 september j.l. regelmatig mailcontact geweest om te overleggen, over het bestellen van het pijpmateriaal. Ingenieur Krishna Pathak neemt deze taak op zich.
Op sommige plekken moet de pijp over een watervalletje geleid worden met behulp van een pilaartje. Bijgaande foto laat zien, hoe dat in Nepal wordt gedaan.

De inname/aansluiting maken bij de natuurlijke bron en het water zien gaan stromen wordt een spannend moment!


Wereld Benefietconcert voor Water in Nepal een groot succes!

Simon Stein

Zondag 11 september werd een happening en feestmiddag in Hotel Restaurant Igesz te Schagen. Stichting Renuka Nepal organiseerde het benefietconcert “Heerlijk Helder Water uit de Bergen Live” met wereldmuziek en met een fantastische opbrengst van € 3.559,25,-! Wat zijn we daar blij mee. Alle supporters en donateurs heel erg bedankt. Klik hier voor de foto's.

Blauwe Lotus, Tom van Berkel, fam. Hamelzky & fam. Goedhart, Simon Stein, Alkmaars straat orkest, Elena Cornelisse, Ludo Rona, John de Boer Blues & Boogie en Jeugdtheater Pagetti allemaal ontzettend bedankt voor de fantastische optredens! En uiteraard alle vrijwilligers en Hotel Restaurant Igesz ontzettend bedankt voor jullie medewerking en inzet.Impressie Strand wandel sponsorloop sponsorloop

Woensdag 15 juni de eerste dag. Spannend. Met zes vrouwen gaan wij op pad. Met een vrolijke en blijde Stichting Renuka vlag, geschonken door Formenta wego-vlaggenmasten en Veluwse vlaggen industrie. Bij Huisduinen, strandpaviljoen “Lang Sal Die Leve”, worden we allerhartelijkst ontvangen. Zij weten alles van werken in het
buitenland ... >>lees hier verderMontessori systeem verder verbetert

Begin 2011 is drie maanden Montessori training in Yanchok gegeven. Basanta Aryal heeft de training gevolgd in Pokhara. Deze talentvolle man heeft de teachers vol vuur en passie wegwijs gemaakt in dit systeem.
De leeftijd van de kinderen is uitermate geschikt voor Montessori. In de leeftijd 3-5 jaar zijn de kinderen heel gevoelig en ontvankelijk voor nieuwe informatie en zelfontplooiing. Het zal de basis zijn voor hun verdere leven. Lees hier meer.


Jonge schaakgrootmeester Anish Giri verslaat iedereen!

De jonge schaakgrootmeester Anish Giri (16 jaar) zette zich belangeloos in voor het irrigatie en drinkwaterproject van Stichting Renuka Nepal. Tijdens een schaaksimultaan probeerde jong en oud hem te verslaan maar na 2 uur had Anish iedereen verslagen. Met de schaaksimultaan is een mooi bedrag opgehaald voor het drinkwater en irrigatieproject. Lees hier meer...


Verheugend nieuws uit Nepal

Het bestuur van SRN Nepal heeft op 4 februari 2011 een grote meeting georganiseerd. Er is vergaderd met de provinciale overheid, leidsters, ouders van dagverblijven en diverse mensen uit de dorpen. Het was de eerste keer, na oprichting, dat dit plaats vond. De leden van het bestuur hebben (financiele) verslagen, rapportages, vooruitgang e.d. gemaakt!! Alles is geaccepteerd door de overheid. Ik ben apetrots op hen. In de laatste vergadering in Nepal in het najaar hebben we hierover gesproken. We wisten dat het zou komen. Ze hebben het zelf geregeld en gedaan. De taak is goed volbracht. De eerste stap naar verzelfstandiging is gezet.


Lezing SRN 12 februari

In het gastvrije restaurant van De Watersnip is door 41 geinteresseerden het verslag over de laatste bouw en irrigatie aangehoord. Verkoop van sieraden en eten van momo’s hebben voor het fantastisch bedrag gezorgd van € 715,50. Dit kom ten goede aan het water-irrigatieproject in Yanchok.


Meneer Vermeer Tuinen

In de zeer originele ruimte van Meneer Vermeer Tuinen in Warmenhuizen heeft een groepje mensen op 5 maart genoten van het samenzijn hier. De verkoop van schilderijen en andere zaken liet de kassa rinkelen voor het waterproject: € 500,80.


Internationale Vrouwendag

Het thema onderwijs staat deze avond centraal. Twee Afghaanse vrouwen spaken over hun ervaring als meisje en vrouw in Kabul. Indrukwekkend verhaal. Beiden leven in Nederland en ervaren dit als een grote vrijheid. De film Buddha Collapsed out of Shame gaat over een klein meisje, die net als de jongens naar school wil. Ondanks haar doorzettingsvermogen is het haar niet gelukt. Een aantal aanwezigen (van de 150) is onder de in druk van hetgeen wij doen in Nepal. Zij steunen ons deze avond door het kopen van Nepalese artikelen. In totaal voor € 275,50.


Montessori materiaal aangeschaft

Tijdens het verblijf van Rineke in oktober j.l. zijn de tafeltjes, borden om tekeningen van kinderen in te hangen en de rekkasten voor het nieuwe Montessorimateriaal in beide schooltjes geplaatst. Voor de leidsters betekent dit een vooruitgang tijdens het lesgeven. Voor het vrije spel blijft genoeg ruimte over. Het Montessori-lesmateriaal is ook aangeschaft. Dit zal bij de training voor beide opvangcentra worden gebruikt. We gaan nu eerst goed kijken wat nog meer aan materiaal nodig is. Dat zal dan volgend jaar februari worden aangeschaft. Dit is allemaal mede mogelijk dankzij de sponsoring van de Fred Foundation.


Subsidie voor irrigatie- en drinkwaterproject in Yanchok

Al eerder heeft u op onze site kunnen lezen dat wij een ambitieus drinkwater en irrigatieproject in Yanchok willen realiseren. En dat gaat lukken! Met het project kunnen we alle inwoners van Yanchok een betere toekomst bieden. Er is in totaal € 60.000,- nodig, het wordt een hele uitdaging maar NCDO heeft onze subsidieaanvraag in april j.l. gehonoreerd. Als wij € 20.000,- inzamelen, verdubbelt NCDO dit bedrag. Een enorme steun in de rug voor ons! Natuurlijk zijn we er dan nog niet, maar we hebben nog meer pijlen op onze boog. Hopelijk kunnen we ook op uw steun rekenen!


 


Subsidie van Fred Foundation voor aanschaf Montessori materiaal

Verheugend nieuws! Startfund Fred Foundation heeft € 4.600,- subsidie toegezegd voor de aanschaf van montessorimateriaal en training. De vereiste was dat er ook co-sponsors mee zouden doen. Onderstaande enthousiaste bedrijven hebben spontaan medewerking toegezegd. Samen met co-sponsors:

  • Sjapo Partyservice in Bergen
  • Autobedrijf Stern, Egmond aan de Hoef
  • Van Someren Bodem en Water Consultancy, Wijk aan Zee
Fantastisch, want door deze subsidie en de medewerking van de co-sponsors kunnen wij de aanschaf van Montessori materiaal grondig aanpakken, zodat wij een goede basisstart kunnen maken voor de kinderen. Een foto overzicht van de start van montessori lessen is hier te zien.

Nieuwbouw Satrasaya

In Satrasaya is begin 2010 een nieuwe kinderopvang gebouwd onder leiding van Renuka. Met de extra ruimte in dit nieuwe gebouw is het mogelijk geworden het Montessori onderwijs beter toe te passen. Ook is er meer materiaal aangeschaft voor nog meer creatieve activiteiten. Echt een prachtig resultaat. Alle bewoners van Satrasaya willen de donateurs hartelijk bedanken!.


Montessori training

Basanta Aryal, een van de bewoners van Yanchok, is een geboren teacher en trainer. Hij volgt sinds 18 september 2009 de Montessori cursus in Pokhara. Hij zal na, certificering, de leidsters in Yanchok en Satrasaya trainen. Drie maanden lang zal hij ’s morgens twee uur, met de kinderen erbij, de leidsters trainen en ’s avonds twee uur het Montessori-spel bijbrengen aan de leidsters. Een foto overzicht van de lessen is hier te zien.


Giften aan Stichting Renuka Nepal aftrekbaar van belasting

De belastingdienst heeft Stichting Renuka Nepal aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat giften boven een bepaald bedrag kunnen worden afgetrokken van de belasting. Een folder met alle informatie kunt u hier downloaden.


Nieuwbouw dagopvang Yanchok afgerond!

Na drie maanden bouwen is de nieuwe dagopvang in Yanchok klaar en feestelijk geopend. Samen met de lokale bevolking is er intensief samengewerkt en ze zijn maar wat trots op hun nieuwe dagopvang. Bijna het hele dorp was aanwezig bij de feestelijke opening en was de Stichting Renuka Nepal ontzettend dankbaar voor dit mooie resultaat. Ook de kinderen hebben al een kijkje genomen in 'hun' nieuwe gebouw. Dat er een klein kadootje voor ze lag was een schot in de roos. Met hun nieuwe knuffel zijn ook zij helemaal klaar om de dagopvang te gaan gebruiken. In de nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte hoe het verder gaat met de kinderen in Yanchok. Alle sponsors willen we hierbij ontzettend bedanken voor hun bijdrage. Zonder jullie was dit nooit gelukt.


Uniting People

Stichting Renuka Nepal is door Uniting People opgenomen als 1 van de 3 organisaties die zij dit jaar ondersteunen met het realiseren van hun projecten. Fantastische reclame voor ons en hopelijk levert dit weer extra fondsen op die ons helpen onze doelen te realiseren. Via deze link kun je ons project op de site van Uniting People bekijken.

Nieuwsbrieven

De nieuwsbrieven die tot nu toe zijn verschenen, zijn hieronder te downloaden.
 
2017:
nieuwsbrief nr.47
nieuwsbrief nr.46

2016:
nieuwsbrief nr.45
nieuwsbrief nr.44
nieuwsbrief nr.43
nieuwsbrief nr.42
nieuwsbrief nr.41
nieuwsbrief nr.40

2015:
nieuwsbrief nr.39
nieuwsbrief nr.38
nieuwsbrief nr.37

2014:
nieuwsbrief nr.36
nieuwsbrief nr.35
nieuwsbrief nr.34
nieuwsbrief nr.33
nieuwsbrief nr.32
nieuwsbrief nr.31

2013:
nieuwsbrief nr.30
nieuwsbrief nr.29
nieuwsbrief nr.28
nieuwsbrief nr.27

2012:
nieuwsbrief nr.26
nieuwsbrief nr.25
nieuwsbrief nr.24

2011:
nieuwsbrief nr.23
nieuwsbrief nr.22
nieuwsbrief nr.21
nieuwsbrief nr.20
nieuwsbrief nr.19
nieuwsbrief nr.18

2010:
nieuwsbrief nr.17
nieuwsbrief nr.16
nieuwsbrief nr.15
nieuwsbrief nr.14
nieuwsbrief nr.13

2009:
nieuwsbrief nr.12
nieuwsbrief nr.11
nieuwsbrief nr.10
nieuwsbrief nr.9

2008:
nieuwsbrief nr.8
nieuwsbrief nr.7
nieuwsbrief nr.6
nieuwsbrief nr.5
nieuwsbrief nr.4
nieuwsbrief nr.3

2007:
nieuwsbrief nr.2
nieuwsbrief nr.1
 

Financiele jaaroverzichten

Hieronder zijn de financiele jaaroverzichten van de afgelopen jaren te downloaden:

financieel jaaroverzicht 2016
financieel jaaroverzicht 2015
financieel jaaroverzicht 2014
financieel jaaroverzicht 2013
financieel jaaroverzicht 2012
financieel jaaroverzicht 2011
financieel jaaroverzicht 2010
financieel jaaroverzicht 2009
financieel jaaroverzicht 2008
financieel jaaroverzicht 2007

Blijf op de hoogte

In de nieuwsbrieven houden wij geinteresseerden op de hoogte van onze projecten. Wil je de nieuwsbrieven ook ontvangen, meld je dan hier aan.