Welkom op de site van Stichting Renuka Nepal!

laatste update: 29 december 2017

Onze missie

Stichting Renuka Nepal biedt hulp bij de opvang en educatie aan kinderen in de leeftijd van 2-5 jaar uit arme gezinnen in centraal Nepal. We werken hierbij intensief samen met de lokale moedergroepen. Ook proberen we de levensstandaard van de gehele regio te verhogen met onze projecten.

Lees hier meer over onze projecten. Een update van de hulpverlening na de aardbeving vindt u een stukje lager op deze pagina.

Prachtige kunst verkoop voor Nepal

U kunt ons ook steunen met de aankoop van een prachtig kleiobject gemaakt door Rineke. Het werk ontstaat dikwijls vanuit gevoel. De toegevoegde losse onderdelen zijn gevonden op het strand of aan de rivieroevers in Nepal. Het heeft altijd contact gehad met water.
De helft van de verkoop opbrengst gaat naar de projecten in Nepal. Druk op onderstaande afbeelding voor meer details en informatie.
 
Kunst voor Nepal

Bouw van de Biogas installatie gestart

Na een intensieve voorbereiding zijn we gestart met de bouw van een biogasinstallatie op de Regenboog Farm. In de biogasinstallatie wordt straks de poep van de koeien omgezet in biogas dat kan worden gebruikt om electriciteit mee op te wekken. Ook wordt het gas gebruikt voor de bereiding van nieuw krachtvoer voor de koeien en als gasvoorziening op de boerderij. De boerderij draait straks voor 100% op duurzame energie!
We zijn nog aan het sparen voor het aggregaat om de electriciteit mee op te wekken. Helpt u mee met een kleine bijdrage? 

Biogas installatie in aanbouw 

Adopteer een koe!

Er lopen fraaie koeien in de Biologisch Sociale Regenboog Farm in Nepal. U kunt een van deze koeien adopteren voor één of twee jaar. Vanaf minimaal € 5,-- per maand kunt u een van de prachtige koeien uitkiezen. U ontvangt na aanmelding een koe-certificaat van uw eigen koe met leuke informatie. Tweemaal per jaar houden wij u op de hoogte van de door u geadopteerde koe met de Nieuwsbrief “Koeienhorens”. Het adoptiegeld zal worden besteed aan een melkcooler of aan een biogasinstallatie welke allebei heel hard nodig zijn. Klik op de koe hieronder om uw eigen koe uit te zoeken en u aan te melden!

Adopteer een koe en klik op mij!
 Adopteer een koe    
 
Koeien staan op stal

Op 11 april j.l. staan de eerste koeien op stal in de Indra Dhanu sociaal biologische farm. Inmiddels lopen er 14 koeien en 2 kalveren. Met deze Hollands/Nepalese stal willen wij aantonen dat dieren ook rechten hebben. Er is ruimte, de dieren lopen merendeel van de tijd los. De helft van de koeien heeft horens. Wij werken naar alleen maar koeien met horens. Met de handmelkmachine worden de dieren gemolken. De melk wordt ’s avonds en ‘s morgens op de motor naar het melk-verzamel-punt gebracht. In het regenseizoen moeten twee bussen gedragen op de rug weggebracht. Een melk-cooler is geen overbodige weelde. Uit biologisch en economisch oogpunt willen we zoveel mogelijk grasvoorzienend werken, dat bespaart kosten. Om het 100% uit te voeren moeten we nog wat land bij huren.

 Stal gereed  Dak op stal gereed Adopteer een koe

De stal is onder dak!

Na veel vertraging door de aardbeving en geen of weinig beschikking over stroom, is de stal nu toch onder dak. Het ijzeren frame voor het dak is in een week gesneden en gezet. De zinkplaten lagen er in twee dagen op. De blokkade door India zorgt echter wederom voor vertraging. De laatste benodigdheden zijn besteld maar moeten uit India komen. Met een handtractor, tamelijk nieuw voor Nepal, is het land geploegd. Het gras voor de koeien is gezaaid. Na de oogst van de rijst, hou je net als van het koren, stro over. Stro is ook al opgeslagen in de stal. Als de koeien komen is het bedje natuurlijk gespreid. Spannend.

 Bouw van de stal  Dak op stal gereed

 Hooi naar de stal  Ploegen en inzaaien van het land  
 

Het gebied waar Stichting Renuka Nepal actief is, is hard getroffen door de aardbeving. We willen graag helpen! 

Geeft u ons een steuntje in de rug? De mensen daar zullen u echt heel dankbaar zijn.uitdelen rijst

De regio waar Stichting Renuka Nepal sinds 2007 actief is, is hard getroffen door de aardbeving en ligt dicht bij het epicentrum van de beving. Van de huizen is 90% vernield of onbewoonbaar. Het is schrijnend om te zien: totaal ingestorte- of onbewoonbare huizen en wanhopige mensen die geen 'thuis' meer hebben. De huisraad, voor zover zij dat hebben staat buiten voor zover het gered kon worden.

Sommigen zijn echt alles kwijt, hun vooraad rijst, mais en huisraad. Zij zijn nu afhankelijk van buren en soms familie die hen een beetje helpen. Zoals altijd treft het ook nu de aller armsten. Iedereen is angstig en verblijft nog steeds buiten dag en nacht, met soms een plastic doek boven het hoofd. Het is nu het regenseizoen waardoor de leefomstandigheden heel zwaar zijn voor diegene die geen huis meer hebben.

We kennen het gebied goed en hebben een heel goed netwerk waardoor we heel efficient hulp kunnen bieden. In eerste instantie hebben we rijst en tenten uitgedeeld (zie foto rechts). Nu zijn we bezig met de bouw van tijdelijke huisjes (lees verder hieronder).

Uw donatie komt daarom zeker weten op de goede plek terecht!

U kunt uw donatie overmaken naar:

Stichting Renuka Nepal
Banknummer: NL25 RABO 0104775610
Onder vermelding van “aardbeving”

Als u uw email adres doorgeeft aan ons kunnen wij u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en wat er allemaal met uw donatie wordt bereikt.

Ontzettend bedankt voor uw steun!
 


Update hulpverlening aardbeving

In Nepal wordt door Stichting Renuka Nepal hard gewerkt om de mensen in Dwainkot/Dubar weer een tijdelijk onderkomen te geven. De onderstaande foto's spreken voor zich. Gezamenlijk wordt door alle bewoners hard gewerkt aan de bouw van huisjes voor iedereen in het dorp (50 gezinnen). De mensen zijn u ontzettend dankbaar en heel blij weer een thuis te hebben. Een van de vrouwen kwam bijvoorbeeld met cola en een hele tros bananen aan voor Arnold (is voor hun veel geld) en sprak in haar gebrekkig Engels haar blijdschap uit 'Me happy new house!'.
Ze zijn ook erg blij weer iets eigens te hebben. Een oudere vrouw zei trots met een hele grote smile op haar gezicht terwijl ze naar een blauw huisje wees: 'Mero gahar!' (mijn huis!). Hartverwarmend!

Mocht u deze mensen nog een beetje verder op weg willen helpen. Donaties zijn nog steeds welkom en 100% van het geld wordt besteed aan hulpverlening aan diegene die het het harste nodig hebben. Namaste namens alle inwoners van Dwainkot/Dubar!

 

     
 
 

Update hulpverlening - bericht uit Nepal

Dag Allemaal,
hulpverlening Op 12 mei om 08.00 uur weer een korte aardschok, maar wel 5.5 op de schaal van Richter. Paniek in Satrasaya aan de andere kant van de rivier. Bijna iedereen die in het kwetsbare gebied woont slaapt nu buiten.Vijftien dagen na de eerste aardschok begon het leven in de lokale gebieden weer enigsins te normaliseren maar de tweede heftige schok op 12 mei heeft het leven van de Nepalezen drastisch veranderd. De angst is nu veel groter dan na de eerste aardbeving. Gelukkig zijn er in onze omgeving geen doden gevallen maar wel weer huizen verwoest. We zagen om ons heen de stofwolken van ingestorte huizen. Er hangt nu op veel plaatsen in Nepal een heel andere sfeer dan voorheen.
Dezelfde dag zijn wij het dorp bij onze sociale boerderij weer doorgewandeld. Samen met het lokale comite hebben we nu het plan opgevat om een tijdelijk onderkomen voor de mensen te realiseren. Dit is mogelijk door de fantastische donaties die zijn gedaan door velen. Het regenseizoen komt er aan en dat duurt ongeveer 4 maanden. Daarna is het mogelijk om te bouwen en in de tussentijd moeten de mensen toch ergens verblijven. De plastic tentdoek was een eerste snelle oplossing om buiten te verblijven, maar is voor de komende maanden zeker niet genoeg. Het kan deze periode heel hard waaien en samen met de moesson regens kan dat dramatisch uitpakken voor de mensen. De wederopbouw laat daarom nog even op zich wachten.

We hebben een ontwerp voor het tijdelijke onderkomen gemaakt, van 5.80 x 3.60 en zal hoofdzakelijk uit zinkplaten bestaan met houten pilaren. Het hout, daar moeten de mensen zelf voor zorgen, dat halen zij uit de jungle, wij stellen het zink beschikbaar. Dit beschermt hen tegen wind en regen de komende periode. Het bestellen van zinkplaten is lastig. Er is veel vraag naar natuurlijk. Voorraden zijn geslonken maar we hebben uiteindelijk zinkplaten gevonden voor 50 tijdelijke huisjes.
Een paar huizen kunnen met wat hulp weer worden gerenoveerd. Ook daarbij bieden wij de mensen de helpende hand.In Patuga/Yanchok de plek waar ik jaren heb gewoond, daar is het huis van een van mijn broers ingestort. Aan de andere kant van ons huisje in Patuga daar heeft het huis een grote scheur. Te gevaarlijk om er nog in te wonen. Ook hen gaan wij helpen. Jarenlang heb ik daar gewoond en de relatie is heel fijn.

De overheid van Nepal heeft toegezegd om de komende 5 jaar mensen die dakloos zijn geworden bij te staan met euro 2.000,00. Wij kunnen tegen die tijd ook een bijdrage leveren want er is fantastisch gedoneerd. Het is overweldigend en voelt heel warm.

Het totaal gedoneerde bedrag is: euro 40.000,00. Overweldigend!

Mijn visa kan niet worden verlengd. Op 31 mei land ik weer op Schiphol na een intensieve en bijzondere tijd van 7 maanden in Nepal. Arnold blijft nog 3 weken om te helpen bij het bouwen van de tijdelijke huisjes van de mensen in Dwainkot/Dubar.

Namaste,
Arnold Gronert, Basanta Aryal en Rineke Gronert

Realisatie Werkgelegenheidsproject - de start van een sociale boerderij.

In de regio waar Stichting Renuka Nepal sinds 2007 actief is vertrekken veel jonge Nepalezen naar het buitenland omdat er geen werk is. Met het starten van een 'social farm' willen wij proberen de Nepali die geinteresseerd zijn in 'boer-zijn' er zeker mogelijkheden voor ze zijn, zodat er mogelijk meer initiatieven kunnen volgen. Dagelijks zijn zij aanwezig op de boerderij en werken mee in alle voorkomende werkzaamheden. Op de boerderij zal, na een goede start, yoghurt, boter en (Goudse) kaas worden gemaakt. Vooral dit laatste is waarschijnlijk een gat in de markt. De kennis die de deelnemers opdoen kunnen ze gebruiken om op kleine schaal voor zichzelf te beginnen, en mogelijk kan er een co-operatie worden opgericht want samen sta je sterk! 

Wat is er nodig voor de boerderij?
- 4 Ropani land (= ca. 3/4 ha) - is inmiddels aangekocht!
- Een stal geschikt voor uiteindelijk 30 koeien - wordt nu hard aan gebouwd
- Een verblijfs- en voorraadruimte - wordt nu hard aan gebouwd
- Werktuigen/gereedschappen voor op de boerderij - volgt nog
- Een goede projectleider op de boerderij - Basanta Aryal!

Basanta Aryal zal de projecleider worden op de boerderij. Voor onze stichting is hij altijd onmisbaar geweest. Hij heeft als projectleider er voor gezorgd dat het waterproject een groot succes is geworden. Ook heeft sinds 2008 ons aldoor bijgestaan met het bouwen van de schooltjes, Montessori trainingen, agrarische trainingen, en is onmisbaar geweest als adviseur en bemiddelaar.

Van april tot juli was Basanta in Nederland. In Nederland heeft hij op meerdere boerderijen extra kennis opgedaan. Ook heeft hij meegeholpen om geld in te zamelen voor het project. Basanta is ook een goede zanger en bespeelt Nepalese instrumenten. Tijdens 4 concerten heeft u kunnen genieten van zijn talenten. Deze concerten hadden als motto “Spelen voor een koe”.  Hieronder is een kort filmpje te zien van het concert in het kerkje van Eenigenburg op 22 juni.Agrarische training resultatenTerug in Nepal

Basanta, is weer terug in Nepal, in Pokhara. Daar hoopte hij een start te maken voor zijn toekomst, door het gaan halen van zijn autorijbewijs. Heftige regenval in Pokhara, maakt dat het een maand is uitgesteld. Hij is een ervaren motorrijder, maar heeft nog geen autorijbewijs. Nadat hij dit heeft gehaald kan hij zelf de truck berijden die nog steeds in zijn bezit is. Dit is heel praktisch en tijdsbesparend als hij stenen, cement, zand e.d. moet vervoeren voor de farm. Alles gaat altijd moeizaam in Nepal, ook nu door de regentijd. Wegen soms onbegaanbaar, steile modderachtige wegen kun je niet eens berijden met motor of truck. Concert Eenigenburg


Basanta heeft het fantastisch gedaan in Nederland. Voor het eerst in het buitenland en dan 4 concerten geven, interviews voor krant en radio. Ga er maar aanstaan. Hij heeft allemaal gedaan en zelf gewerkt, met veel inzet en plezier, voor het farm-gelegenheidsproject. Een uniek en innemend mens. Voor ieder-één , het maakte niet uit wie hij ontmoette, had hij 100% aandacht. Jan en Wouter Kuhne maakten de muziek, tijdens de 4 concerten, op een unieke manier compleet.

Maar natuurlijk wilt u ook weten wat het uiteindelijke resultaat is van al dit harde werken.
  • Petten ongeveer 35 bezoekers, schilderij Nora Muller en verkoop Aziatische spullen: een koe in de stal.
  • Schagen Muziektuin, collecte bezoekers: halve koe in de stal. Dirkshorn, ongeveer 25 bezoekers, donaties en verkoop Aziatische spullen: meer dan halve koe in de stal.
  • Eenigenburg, 40 bezoekers en verkoop Aziatische spullen: meer dan een koe in de stal.
  • Cowfunding Amerongen en Eenigenburg. Op 6 juni hielden Chiel en Mirjam Gronert een cowfundingavond in Amerongen. Een groep enthousiaste mensen luisterden en keek naar de presentatie van het verblijf van Mirjam en Chiel in Nepal. Basanta gaf daarna uitleg over zijn toekomst. Dank aan alle Amerongse cowfunders, het was een innemende avond, perfect georganiseerd door Chiel en Mirjam: en in totaal twee koeien erbij.
  • De cowfunding in het kerkje van Eenigenburg op 1 juli, kon noodgedwongen niet door gaan, maar waar wel stormachtig voor is gedoneerd, zorgde voor een totaal van anderhalve koe.


Blijf op de hoogte

In de nieuwsbrieven houden wij geinteresseerden op de hoogte van onze projecten. Wil je de nieuwsbrieven ook ontvangen, meld je dan hier aan.